PROF. DR GORDANA DEDIĆ

BIOGRAFIJA:

Prof. dr Gordana Dedić

neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut

Medicinski fakultet u Beogradu je završila 1982. godine, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1991. godine na VMA. Magistarske studije je završila 1989. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju je odbranila 1998. godine na VMA. Užu specijalizaciju iz psihoterapije je završila 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Završila je edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije. Poseduje Nacionalni i Evropski sertifikat za psihoterapiju.

U zvanje redovnog profesora je izabrana 2011. godine na Medicinskom fakultetu VMA.

Predaje na master studijama iz psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i u Centru za psihoterapijske studije u Beogradu.

Potpredsednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Redovni je član SKAIN (Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka).

Autor je 10 knjiga i oko 200 stručnih i naučnih  radova i poglavlja u knjigama iz oblasti psihijatrije, suicidologije, psihoterapije i etike.

OBLAST RADA:

  • psihijatrijski pregled i lečenje mentalnih bolesti (neurotski poremećaji, depresije, psihotični poremećaji, demencije, poremećaj spavanja)
  • psihoterapija odraslih